Mới nhất

Telesale Gateway tiếp cận chính xác khách hàng qua mobile

Telesale Gateway Viettel tiếp cận chính xác khách hàng qua mobile

Phần mềm Telesale Gateway, thu thập data khách hàng tiềm năng trên mobile, Dữ liệu tổng hợp theo nhóm từ khóa và hoàn toàn tự động theo thời gian thực. Telesale Gateway hay còn gọi phần mềm Telegate, giúp tiếp cận chính xác khách hàng đang có nhu cầu và chỉ tính phí khi …

Read More »