Home wifi viettel – tính năng mesh wifi mới nhất của viettel

Home wifi viettel – Tính năng mới nhất 2021 Home wifi là 1 bước tiến mới của viettel để phát triển hệ thống hạ tầng internet trong nhà theo hướng đồng bộ và chất lượng tốt nhất cho khách hàng, vậy home wifi là gì và tính năng nó như thế nào. Từ thời điểm 2021 Viettel đã đưa ra 1 sản phẩm mới phục vụ cho những khách hàng đặc biệt có nhu cầu cải thiện trả nghiệm chất lượng mạng wifi và hỗ trợ những gia đình hoặc…

Read More